Er sket i klubben

Her vil nyheder blive lagt ind, når de bliver flyttet fra forsiden. Nogle kommer måskeikke på forsiden, men kommer direkte indpå siden Nyt i Klubben. I vil blive gjort opmærksom på hvis der blive lagt nyt ud.

Du gik glip

 
25 års jubilæum
Jørgen havde inviteret til grill på Ibæk Strandvej
12. august 2017, hyggeligt at mødes


____________________________________________________

For nogle år siden var vi nogle stykker i Spinderihallerne,
sluttede af i Corner

Corner er nu lukket

Efter nytårskoncerten var vi et par stykket i
Marys, må håbe at den ikke også lukker.
 
 
Nytårskoncert 7. januar 2017
I år var der stor tilslutning til nytårskoncerten
26 mødte op, bagefter var vi på  Hvids Vinstue, rigtig
hyggeligt også at møde nogle af de tidligere
medlemmer.


 
Desserten var vist god

Så meld dig endelig ind i Club417, så vi
også kan samle mange til nytårskoncerten 2018
 
Tak til Jørgen S. Jensen, som sørger for det
hele.
 
 grethe

_______________________________________________________________________ 

Nytårskoncert 9. januar 2016
Vi var en flok på omkring 16, der nød
nytårskoncerten i DGI-Huset og bagefter
nød vi hinandens selskab i Il Teatro

 

Jonathan Koppel & Thomas Peter Koppel

 

 
Så meld dig endelig ind i Club417, så vi
også kan samle flere til nytårskoncerten 2017
 

_____________________________________________________________________

Er du til musik i det fri
så kom til Jelling den 21.august, fri entre
Sommerpicnic ved Jelling Højene
______________________________________________________________________

Klubbens fødselsdag 10.6.2014
På medlemsmødet den 13.5. blev man enige om at invitere de medlemmer, der den 13.5. havde betalt kontingent til klubben, på spisning den 10.6.14 på klubbens fødselsdag, hvor vi ellers plejer at holde grillfest på Ibæk Strandvej. Annette finder et spisested og laver en invitation. Senere tilkomne gratis medlemmer kan også deltage, men for egen betaling.

Den 24.5. har Annette oplyst, at spisestedet blev Flammen, da der var optaget på
Remouladen.

 

______________________________________________________________________

REFERAT AF MEDLEMSMØDE I CLUB 417 DEN 13. MAJ 2014

Der var mødt 11 medlemmer op til mødet, hvor følgende blev drøftet og besluttet:

1. Hvad vil vi med klubben – droppe kontingentet?

Der var enighed om at droppe kontingentet fremover, da klubben p.t. ikke har andre tilbud end selvbetalte arrangementer såsom biograf og teater.

2. Skal vi lave tilmelding fra Facebook, hvor vi opretter en ny gruppe for 417 og siger farvel til vores nuværende online tilmelding, som vil gøre det mere besværligt for den, som står for et arrangement? Eller skal vi evt. sende mails til den, som står for arrangementet?

Det blev vedtaget at opsige vores abonnement til Gecko online tilmeldingssystemet, der årligt koster kr. 4.425,-, og som ikke bliver brugt til ret meget mere. I stedet ønskede man en mail-liste, der kan bruges til at annoncere arrangementer og tilmelding til arrangøren. Grethe har givet tilsagn om at holde mail-listen á jour. Gecko online tilmeldingssystemet løber til udgangen af juli 2014.

3. Skal vi lave et fælles arrangement for nogle af de penge, der står på klubbens konto?

Vi enedes om at invitere de medlemmer, der d.d. er i klubben, på spisning den 10.06.14 på klubbens fødselsdag, hvor vi ellers plejer at holde grillfest på Ibæk Strandvej. Annette finder et spisested og laver en invitation. Senere tilkomne gratis medlemmer kan også deltage men for egen betaling.

4. Skal vi fortsat have vores hjemmeside www.club417? Den er næsten gratis, koster kun kr. 50,- årligt.

Vi var enige om at beholde klubbens hjemmeside, da Grethe har lovet fortsat at ”styre” denne.

Vejle, den 13.05.2014

Referent: Annette Nielsen

Hent referatet som pdf her

_______________________________________________________________________ 


Du gik glip!

Nytårskoncert 4. januar 2014
Vi var en flok på omkring 20 der nød
nytårskoncerten i DGI-Huset og bagefter
nød hinandens selskab i Restaurant Shangrila.
Der blev hentet mad fra buffeten indtil
flere gange.

 

Så meld jer endelig ind i Club417, så vi også
kan samles til nytårskoncert igen til næste år.
grethe
__________________________________________________________________
 
Vi blev en pæn lille flok til klubbens
21 års 10. juni 2013 fødselsdag,en rigtig hyggelig aften.
Jørgen havde klaret optænding af grill.
 
 
 
Vi kunne ikke have fået en smukkere aften til 
sådan en grillaften/fødsesdagsfest
 
Hyggeligt at også tidligere medlemmer
kom forbi
Og ishuset havde åbnet, det var der flere der
benyttede sig af
 
 
Havde du ikke tid her den 10.6
så får du en ny mulighed for at
få en anden hyggeligt grillaften
lørdag den 29. juni.

Kom til grill i Henning Petersens
kolonihavehus.Henning har en stor grill,
hvor det medbragte kød kan grilles.

_______________________________________________________________________
Ny dato og koncept for klubbens fødselsdag, også gamle medlemmer
er velkomne. Skulle det blive regnvejr så var der jo pladsen ved ishuset?

 

 

 

Det er nu Jørgen Jensen der står for arrangementet.

_______________________________________________________________________ 

Du gik glip
Den 6. april var vi en lille flok på fire inde at se det nye kulturhistoriske museum i  Spinderihallerne i Spinderigade. Jeg synes stedet er et besøg værd,

 

du kan lære at danse, Anton øvede sig. Bagefter var der mere kultur i Corner

 

 Det blev kun til en enkelt øl.

_______________________________________________________________________

24. april årets 2. medlemsmøde
Der var en flot tilslutning, 14, godt klaret ud af 43 medlemmer. Der blev talt om løs og fast, om diverse aktiviter. Vi afsluttede med kaffe/øl. Aftalte af vi ingen møder havde i sommerperioden, så næste møde bliver i august september, lidt afhængig af mine ferieplaner, hvis jeg skal indkalde. grethe

______________________________________________________________________

24. januar årets 1.  medlemsmøde

Vi blev 11 medlemmer i alt, i grunden ikke så galt med en medlemsskare på 33.

Der blev talt løst og fast om klubben, det bl.a. aftalt at medlemmer som får sendt en samlet medlemsliste ud hvert kvartal.

Flere kom med indput tll aktiviteter

Ole talte om dans i Skyttehuset,
Henning vil invitere os til grill i sin kolonihave i Sandtoften den 29. juni, og
Gudrun vil gerne arrangere en tur til Svømmestadion i Esbjerg.

Aktiviteterne vil komme på nettet når vi modtager data til indtastning – dog først i marts,

Mails om aktiviteter vil vi gerne have senest den 25. i måneden, så har vi en chance for at nå at taste dem ind til den første.

Se under punktet programpunkter, hvilke data vi skal have for at kunne indtaste arrangementet under Online Tilmelding.

 

_______________________________________________________________________
 
 
Medlemsmødet den 1. november

Referat og regnskab

Du gik glip af at møde de 7 nye som havde vovet at stille op til medlemsmødet i Bygningen. Vi var ialt 24 til mødet. 

Det umiddelbart væsentlige der skete var at vi fremover vil have et medlemsmøde den sidste uge i hvert kvartal. Det første møde bliver den sidste uge i januar. Datoen vil fremgår af tilmeldigen i januar.

Der er ialt 12 der har meldt sig til et gratis medlemsskab i Club417, det giver altid et ekstra skub når der kommer nye til, spændende hvad der sker.

Vedr. regnskab, punktet indbetaling fra medlemmer, er indbetaling for tilmeldte aktiviteter og årets kontingent.
_______________________________________________________________________

 


Jens N. Jensen

En meget trist meddelelse
Jeg er lige blevet ringet op af Birgit Pedersen, og fik den triste besked at Jens døde pludselig i går den 6.9, han ville være blevet 65 den 12. november. Begravelsen foregår fra Jelling Kirke, onsdag den 12. september kl. 13 Jens har jo været en markant figur i hele klubbens levetid, og klart skyld i at klubben rigtig blev startet op i 1992,

Fra 1992 til oktober 1997 stod Jens alene for klubbens arrangementer og programskrivning, med hjælp fra sin kæreste Kirsten. Så rejste de 7 uger til Australien så måtte andre tage over. Jeg vil personligt savne Jens, der har været rigtig mange gode uenigheder, deraf gode diskussioner, gode sommerferieture, gode cykelture i det hele taget mange gode fælles oplevelser, og det er vi mange der har haft.Grethe

Kære Club 417-medlemmer
Jeg vil gerne sige mange tak for den flotte dekoration, Club 417 sendte til bisættelsen af Jens, min kæreste gennem næsten 20 år. Vi lærte hinanden at kende i klubben og har i årenes løb haft fantastisk mange oplevelser sammen med mange medlemmer i klubben.

Jens døde pludseligt af hjertestop den 6. september 64 år gammel. Det er et kæmpechok, at jeg skulle miste ham så tidligt, og det vil blive et stort savn.

Jens blev bisat fra Jelling Kirke i onsdags, og vi havde en meget fin højtidelighed i
kirken, hvor en flot dekoration med bånd fra Club 417 lyste op sammen med rigtig
mange andre blomster. Der var også mange medlemmer eller tidligere medlemmer, der
deltog i højtideligheden, og det varmer meget i en svær tid, at så mange har tænkt på Jens.

Jens havde selv valgt, at hans urne skal sættes ned på Bredballe kirkegård, og der ligger alle blomsterne nu.

Mange hilsener fra Kirsten

_______________________________________________________________________
 
Nye takster for kørsel
Benzinprisen er steget voldsomt, siden taksten blev sat til 50 øre, så derfor vil taksten fremover være 1 kr. pr. km, med mindre andet aftales inden turen. (august 2012)

Ved længere ture vil prisen ofte fremgå af programmet.
_______________________________________________________________

Klubbens 20 års jubilæum
Vejret til klubbens 20 års jubilæum den 10.6 kunne godt have været bedre, men hvad betød det. Tak til de som stod for arrangementet, det gælder kager (uhm), kød, pølser og salaten, det var ren succes.

Tak for en hyggelig eftermiddag og aften til festudvalget:Annette, Birthe, Elisa, Eva, Lars og Jørgen.
grethe

Billeder fra jubilæet
_______________________________________________________________

Så er vi kommet i avisen 9. juni 2012
Så er vi kommet i avisen Jørgen S. Jensen har haft kontakt med Vejle Amts Folkeblad, det er der kommet følgende artikel ud af.

Udpluk af artiklen
AF TORBEN JUHlER
For to uger siden indkaldte den lokale og 20 år gamle aktivitetsklub for singler, Club417, sine medlemmer til et ekstraordinært møde. Det altoverskyggende punkt på dagsordenen var klubbens fremtid, da der over en længere periode var kommet meget få tilmeldinger til klubbens arrangementer. 

På mødet var der dog enighed om, at klubben skal fortsætte, derfor diskuterede de cirka 25 fremmødte, hvad der skal til, for dels at få flere medlemmer, og dels for at få medlemmerne til at bakke op om de forskellige aktiviteter forts....

Hele artiklen kan hentes her
_______________________________________________________________


Vedr. det ekstraordinære medlemsmøde den 24. maj 2012
Kasserer
Annette fortsætter med regnskabet som hidtil, hvilket er en meget væsentlig ting, hvis klubben skal bestå. Og bestå det skal den, det var der enighed om blandt de godt 20 fremmødte.

Programpunkter skrives ind under fanebladet Kontakt på hjemmsiden
Så er det nu, vi komme frem til det gode
, når det ikke kan være anderledes. Der er noget der tyder på, at det at vi ikke har nogen redaktionsgruppe, gør at der pludselig er flere, der føler ejerskab for klubben og godt vil stå for noget.

Det vil i store træk fremgå af referatet, hvem der har lagt op til at ville stå for noget. Det gælder også Anton og Jette, der ikke kunne være med til mødet.

Forslag til aktiviteter skal afleveres den sidste uge i måneden, hvorefter vi vil få det lagt ud på hjemmesiden. Skriv gerne en fængende tekst med angivelse af tid og sted og sidste frist for tilmelding. Teksten kan du skrive på hjemmesiden under fanebladet Kontakt. Hvis der er sammenfald af aktiviteter, vil vi spørge, om noget evt. kan flyttes. Hvordan det bliver i praksis, må komme an på en prøve.

Hjemmesiden
Det praktiske med at holde hjemmesiden i luften, herunder online tilmelding, vil Anne-Dorthe, Merete og Grethe stå for.Når vi har skrevet punkterne ind, vil der blive sendt en mail rundt, så alle er klar over, hvad der er af aktiviteter. Nogle gange er der måske kun en enkelt, men så er det sådan, det er.

Pludselig indskydelse - skal vi gøre noget på lørdag f.eks.
Får I lyst til at mødes med nogen sådan mere impulsivt, så videresender I bare den sidste mail, I har fået fra Grethe Boel, efter at I har ændret emnet og slettet teksten. (Spørg hvis du er i tvivl). Dette er første udgave skrevet i pinsevarmen.

grethe

_______________________________________________________________

Farvel til redaktionsgruppen 24. maj 2012
Ved det ekstraordinære medlemsmøde den 24.5.12 gik den den gamle redaktionsgruppe af. Det er selvfølgelig skidt, men forståeligt efter at de i en periode har programlagt, uden at der har været nogen væsenlig tilslutning til programpunkterne.

Tak til Eva, Lars og Annette.

Annoncering efter nye medlemmer
Der er 12 nye, der afprøver det gratis medlemskab indtil 31.12.11.  Nej, der er ingen mænd som har indmeldt sig. Der har været en del henvendelser fra  mænd, men af de 8 der har ringet, var der kun to der havde computer, så der var vi lige pludselig blevet for moderne.

Nu må vi tage godt imod de nye, så de har lyst til at være sammen med os andre, også i 2012.

_______________________________________________________________

Medlemsmødet oktober 12.10.2011
Der er sket ændring i redaktionsgruppen, Jørgen S. Jensen og Hans Henrik Mikkelsen er trådt ud den 1.9.11. Stor tak for det arbejde der er lagt i klubbens regi.

Referat fra medlemsmødet (30 tilmeldte)

_______________________________________________________________

Jeres sommerferie 2011
Er der ikke nogen af jer der har oplevet noget spændende i jeres sommerferie, som andre også kunne have fornøjelse af at læse?

Det er jo godt at få inspiration til den næste ferie. Send gerne et par billeder og en tekst, så vil jeg lægge det på opslagstavlen.

grethe

 

_______________________________________________________________

Med hestevogn i Søndermarksskoven
Så prøvede vi også en tur med hestevogn i Søndermarksskoven, en dejlig aften i juli, bagefter kaffe og kage på Florasvej


_______________________________________________________________

Læsøturen 2.-5. juni 2011

Ankomst, nogle havde mere bagage med end andre

Lars (chauffør), Lise og Inge havde banet vejen for en rigtig god ferie. Vejret var også valgt med omhu.

Læsø er absolut et besøg værd. Det er en dejlig cykelø,og cykler kan lejes på øen, og så er der et vandrehjem lige i nærheden af færgen i Vesterø. Så der er sådan set ingen grund til at tage bilen med.

grethe

 

 

  har vi at årets første medlemsmøde

Vi  blev 11 i alt, i grunden ikke så galt med en medlemsskare på 33.

Der blev talt løst og fast om klubben, det bl.a. aftalt at medlemmer får sendt en samlet medlemsliste ud hvert kvartal.

Flere kom med indput tll aktiviteter,

 Ole talte om dans i Skyttehuset,
Henning vil invitere os til grill i sin kolonihave i Sandtoften den 29. juni, og

Gudrun vil gerne arrangere en tur til Svømmestadion i Esbjerg.

Aktiviteterne  vil komme på nettet når vi modtager data til indtastning – dog først i marts,

mails om aktiviteter  vil vi gerne have senest den 25. i måneden, så har vi en chance for at nå at taste dem ind til den første.

Se under punktet programpunkter, hvilke data vi skal have for at kunne indtaste arrangementet under Online Tilmelding

CLUB 417 Vejle